Tak może wyglądać
Twoja lekcja o fazach księżyca

Jasne - to certyfikowany autorski program i narzędzie edukacyjne dla nauczycieli klas 1-3. Uczymy od podstaw kompetencji cyfrowych poprzez kreatywne projektowanie przy użyciu technologii.

Pakiet wiedzy dla nauczyciela składa się z: 

  • Intuicyjnej platformy (e-podręcznika) z spersonalizowaną ścieżką kształcenia się  

  • Gotowych do zastosowania w klasie planów lekcji, scenariuszy i propozycji zajęć, wdrażających element twórczo-technologiczny i dostosowanych do podstawy programowej

  • Cyklicznych, interaktywnych warsztatów wirtualnych dla nauczycieli prowadzonych przez naszych mentorów 

  • STAŁEGO wsparcia mentorów i społeczności

Jak wygląda pierwszy rok z Jasne?

Moduł 1: CYFROWE ABC
(marzec - czerwiec 2022)

Nauczanie zdalne, praca multiscreen
Narzędzia cyfrowe 
Wyszukiwanie w sieci
Zarządzanie plikami 
Tworzenie strony internetowej

Moduł 2: PROJEKTOWANIE KREATYWNE Scratch I
(wrzesień - grudzień 2022)

Scratch I: początki 
Scratch I: rysowanie i animacja 
Scratch I: wirtualne interakcje  
Scratch I: algorytmy i zdarzenia 
Scratch I: Ruch

Kolejne lata w programie Jasne:

Projektowanie kreatywne Scratch II i Scratch III
Storytelling
Danologia (data science)
Wirtualna rzeczywistość
Modelowanie 3D
Sztuczna inteligencja