Kas sudaro visą mokymosi programą?

Teachers Lead Tech mokslo metų trukmės mokymosi programą sudaro:

  1. 18 praktinių bendrų (srautinių) virtualių užsiėmimų (2 kartus per mėnesį, trukmė – po 1 val.), kurių metu mokytojai kartu su mentoriais praktiškai susipažįsta su technologinės kūrybos įrankiais bei atlieka užduotis ir kūrybinius projektus, pritaikomus pamokose.
  2. 18 virtualių konsultacijų (2 kartus per mėnesį, trukmė – po 1 val.), kurių metu mentoriai atsako į visus mokytojų klausimus, mokytojai dalinasi savo patirtimi, pritaikant technologinę kūrybą savo pamokose.
  3. Prieiga prie programos platformos su mokymo(si) turiniu, video instrukcijomis, praktinių užsiėmimų video įrašais, pagal poreikį papildyta dalijamąja medžiaga vaikams, teminėmis prezentacijomis pamokoms.