Kas sudaro mokymo turinį? Kaip jis paruoštas?

Visas mokymo(si) turinys paruoštas pagal metodologiją „Suprask. Išbandyk. Kurk“.

SUPRASK: susipažįstame su technologinės kūrybos įrankiu, teorija ir konceptu;

IŠBANDYK: konceptą ir komandą pritaikome praktiškai, praktiniai pratimai;

KURK: konceptą ir komandą pritaikome skirtingų disciplinų (matematikos, biologijos, muzikos ir kt.) temoms, atliekant kūrybines užduotis pasitelkdami technologinius įrankius.

Taip pat nuolat tobuliname mokymo(si) turinį remdamiesi moksliniais tyrimais ir analizuodami mokytojų mokymosi duomenis.

Naujos 2021-2022 m.m. mokytojų grupės mokymosi tvarkaraštis žemiau: