Ar mokymo turinys lankstus ir pritaikomas specialiųjų poreikių turintiems vaikams?

Teachers Lead Tech turinys yra lankstus ir gali būti adaptuojamas specialiųjų poreikių turintiems vaikams. Tai priklauso nuo mokymo dizainerio – mokytojo, paties vaiko galimybių, laiko, skirto paaiškinti ir įvykdyti užduotį. Žinome pavyzdžių, kur pavyko turinį sėkmingai pritaikyti spec. poreikių turintiems vaikams. Prieš taikant turinį visada galite pasitarti su mūsų mentoriais konsultacijų metu.